ໂຄງການ ປະສານໃຈ ສາມັກຄີ 3 ອົງການມະຫາຊົນ ຂົງເຂດ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

ໃນວັນທີ 21 ມີນາ 2019 ຜ່ານມານີ້ ພະແນກ ປທສ ແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມທັງ 3 ອົງການມະຫາຊົນ ພາຍໃນຂົງເຂດໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຍຸດທະສາດ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສາມສ້າງ ແລະ ວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ທີ່ ບ້ານ ອາດອນ, ກຸ່ມໂຈະ ແລະ ບ້ານ ປາຈຸດອນ, ກຸ່ມໂຈະ ເມືອງ ຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ

          ເຊິ່ງໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວ ພາຍໄຕ້ຫົວຂໍ້ ໂຄງການ ປະສານໃຈ ສາມັກຄີ 3 ອົງການມະຫາຊົນ ຂົງເຂດ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ  ເພື່ອສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ 3 ສ້າງ ໃຫ້ຫັນເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງນັບມື້ນັບດີຂື້ນ.

ໄດ້ມອບເຄື່ອງວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນ ໃນການກໍ່ສ້າງ ຄື:

*
  • ມອບເຄື່ອງວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນ ໃນການກໍ່ສ້າງ (ເທຟື້ນ,ອອ້ມຮົ້ວ ແລະ ມົງກອ໋ກນ້ຳ) ໃຫ້ໂຮງຮຽນ ບ້ານ ອາດອນ, ກຸ່ມໂຈະ ເມືອງຕະໂອ້ຍ ມູນຄ່າ: 1,976,000 ກີບ.
*
  • ມອບເຄື່ອງວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນ ໃນການກໍ່ສ້າງ (ສ້າງຫ້ອງນ້ຳ-ວິດຖ່າຍ ແລະ ໂຕະວາງອາຫານ)ໃຫ້ໂຮງຮຽນ ບ້ານ ປາຈຸດອນ, ກຸ່ມໂຈະ ເມືອງ ຕະໂອ້ຍ ມູນຄ່າ: 4,271,000 ກີບ.
*
*