ກອງປະຊຸມ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການນຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ຊຸດທີ ΙΙ

ກອງປະຊຸມ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການນຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ຊຸດທີ ΙΙ ວັນທີ 15-16 ຕຸລາ 2019 ຈັດຂື້້ນໂດຍ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ທີ່ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍທ່ານ ຈັນທະວີພອນ ເຄືອບຄຳວອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ພະນັກງານ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກ 9 ແຂວງ ພາກໄຕ້ ແລະ ພາກກາງ(ແຂວງ ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄຳມ່ວນ, ໄຊສົມບູນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຊຽງຂວາງ).ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 40 ທ່ານ, ຍິງ 14 ທ່ານ.

          ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ເຝິກອົບຮົມຢູ່ 2 ເອກະສານຫຼັກໆ ຄື:  ການນຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ວຽກງານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ບຳນານ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ພະນັກງານ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ເຂົ້າໃຈ ໂດຍນັກວິທະຍາກອນ ຈາກກະຊວງ ປທສ ອະທິບາຍຊີ້ແຈງ ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ຂອງການ ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ ທາງດ້ານຫຼັກການ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການ ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ຖືກຕ້ອງໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ພ້ອມທັງເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກັບ ລະບຽບ ນະໂຍບາຍ ທີ່ມີຕໍ່ພະນັກງານ ທີ່ຈະເຂົ້າບຳນານ ຢ່າງຈະແຈ້ງ .