ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການສຳຫຼວດ ຕິດຕັ້ງເສົາສັນຍານ 4G ຂອງບໍລິສັດ ອີທີແອວ ຈໍາກັດ

ໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ 2019 ເວລາ 14:00 ໂມງ ,ທີ່ ຫ້ອງການປົກຄອງ ບ້ານຂົວເສັດ ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ,ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ທີມງານທີ່ຖືກຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ທີ່ມາຈາກພາກສ່ວນຄື: ພະແນກ ປທສ ,ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ທ່ອງທຽ່ວ,ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ,ຫ້ອງວ່າການ ແຂວງ,ຫ້ອງວ່າການເມືອງເລົ່າງາມ ກັບຄະນະນໍາຂອງບ້ານ ຂົວເສັດ ພ້ອມດ້ວຍ ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານທຸກພາກສ່ວນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 11 ຄົນ,ຍິງ 1 ຄົນ, ພາຍໄຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ສົມຄິດ ແສນທະວີ ຮອງ ຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງສາລະວັນ.     

ທີມງານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກແຂວງ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີ ແລະ ແຈ້ງຈຸດປະສົງຕ່າງໆ ທີ່ລົງມາສົມທົບ ພົວພັນ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຈຸດທີ່ຕັ້ງ ເສົາສັນຍານໂທລະສັບ ໃຫ້ບໍລິສັດ ອີທີແອວ (ETL) ແລະ ທັງຍົກໃຫ້ເຫັນ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທາງພາກລັດ ທີ່ມີຕໍ່ບໍລິສັດ ແລະ ຕໍ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ມີເງື່ອນໄຂ ຂະຫຍາຍສັນຍານໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທັນສະໃໝ ວ່ອງໄວ ໃນການນຳໃຊ້ ໃຫ້ທຽບເທົ່າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ ເຂດຈຸດສຸມ,ນັກທ່ອງທຽ່ວ ແລະ ປະຊາຊົນ ໃນເຂດ ດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາໃຊ້ ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທີມງານຈາກແຂວງ ຮ່ວມກັບອຳນາດ ການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກເມືອງ ໄດ້ພ້ອມກັນລົງສຳຫຼວດກວດກາ ເບິ່ງເນື້ອທີ່ ທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ ເສົາສັນຍານ ໂທລະສັບມືຖື 4G ຂອງບໍລິສັດ ອີທີແອວ (ETL) ແລະ ຕົກລົງເປັນເອກະພາບ ກຳນົດ ເນື້ອທີ່ ຂອບເຂດ ຈຸດພິກັດ ທີ່ຈະໄດ້ດຳເນີນ ການຕິດຕັ້ງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການດຳເນີນໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.