ການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງລັດຖະບານ ຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ (cv )

ໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2020 ເວລາ 8:30 ໂມງ ຜ່ານມານີ້,ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ ສາລະວັນ ໄດ້ມີ  ການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງລັດຖະບານ ຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ ( cv ),

ເຊິ່ງຈັດຂື້ນໂດຍສູນບໍລິຫານລັດ ດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ມີບັນດາພະແນກ ປທສ 6 ແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປຽ່ນຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະນຳໃຊ້ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງລັດຖະບານ (video conference)  ສະບັບເລກທີ 2133/ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ລົງວັນທີ 21 ສິງຫາ 2019 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບຈົດໝາຍ ເອເລັກໂຕຣນິກຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 4023/ປທສ ລົງວັນທີ 19ທັນວາ 2019, ນຳສະເໜີໂດຍທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ທຳມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ, ສູນບໍລິຫານລັດ ດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ

          ຜ່ານການນຳສະເໜີ ບັນດາ ຂໍ້ຕົກລົງແລ້ວນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈາກແຕ່ລະແຂວງ ກໍ່ມີການ ຖາມ-ຕອບ ແລກປຽ່ນຄຳຄິດເຫັນ ໃນກອງປະຊຸມ ເພື່ອແລກປຽ່ນຄວາມຄິດເຫັນໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ

          ຜ່ານການແລກປຽ່ນຄວາມຄິດເຫັນຈາກພະແນກ ປທສ ແຕ່ລະແຂວງ ສູນບໍລິຫານລັດ ກໍ່ມີຄວາມເຫັນດີນຳເອົາເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວໃປຄົ້ນຄົ້ວ ເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງງານໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ

          ກອງປະຊຸມດໍາເນີນ ຮອດເວລາ 11:00 ໂມງ ກໍ່ໄດ້ປິດລົງ