vilaihack khamsingsavath

ອ່ວຍພອນສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕອ້ນຮັບປີໃໝ່ 2019 ແດ່ຄະນະນຳ ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ສາລະວັນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2019 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ບັນດາພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງພະແນກ ປທສ ແຂວງສາລະວັນ, ໃດ້ເຂົ້າອອ່ຍພອນປີໃໝ່ ແດ່ ທ່ານຄະນະນຳຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງສາລະວັນ

ໂດຍມີທ່ານ ທ່ານ ຂັນໄຊ ຣັດຖະເຮົ້າ ຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງ , ທ່ານ ຄຳໝອນ ແກ້ວປັດຈິດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງ, ທ່ານ ສົມຄິດ ແສນທະວີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງ ແລະ ທ່ານ ກັດສະປະ ວຸດທິຈັນທະເດດ ຫົວໜ້າ ໄປສະນີ ສາຂາແຂວງສາລະວັນ.

ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ທ່ານ ຂັນໄຊ ຣັດຖະເຮົ້າ ຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງ ໃຫ້ກຽດຕາງໜ້າຄະນະນຳທຸກທ່ານ ກ່າວຄຳໂອ້ລົມ,ຍ້ອງຍໍ ແລະ ກ່າວຂອບໃຈ ແກ່ບັນດາພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ ທີ່ມີຜົນງານໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃນປີຜ່ານມາ ແລະໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ໃນປີຕໍ່ໃປໃຫ້ດີຂື້ນເລື້ອຍໆ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳກຽ່ວກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະ ການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

ໃນຄັ້ງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ຄຳໜອນ ແກ້ວປັດຈິດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ທ່ານ ດຳສະອາດ ນະແກ້ງສິມ ຫົວໜ້າ ຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ສຳມະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳກຽ່ວກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະ ການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.

          ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດໂດຍ ສູນລາວເຊີດ ທີ່ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ , ມີບັນດາພະແນກ ປທສ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ເຂົ້າຮ່ວມ (ສາລະວັນ,ຈຳປາສັກ,ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື) ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການອອ້ມຂ້າງ ນະຄອນປາກເຊເຂົ້າຮ່ວມ.

          ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ສູນນະລັດ ຫົວໜ້າ ສູນລາວເຊີດ.